Projekt realizowany przy pomocy Unii Europejskiej
Projekt realizowany z Unią Europejską | Nieruchomości Sp. z o.o.
26 listopada 2018

Projekt realizowany przy pomocy Unii Europejskiej

Projekt z UE - Pasek2

Spółka Agrobud Nieruchomości Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Rozwój działalności spółki Agrobud Nieruchomości poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ruszowie” o wartości 256.886,73 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 135.753,15 zł.

Celem głównym projektu jest zakup i wdrożenie do dotychczasowej działalności Spółki Agrobud Nieruchomości nowej instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcje energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Cele szczegółowe stanowią:

  • produkcja energii elektrycznej w ciągu roku na poziomie ok. 34 MWh,
  • zastąpienie części energii elektrycznej  pozyskiwanej do tej pory z mniej ekologicznych źródeł przez energię z odnawialnego źródła energii,
  • zmniejszenie uciążliwości produkcji energii elektrycznej poprzez ograniczenie emisji CO2 w ilości 13456,15 kg/rok co w przeliczeniu na udział procentowy daje redukcję CO2 na poziomie 76,08% na rok

Rezultaty projektu wynikają wprost z jego celów. Stanowią je:

  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE (energetyka słoneczna) – 1 szt. (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy – 0 szt.),
  • moc zainstalowana w jednostkach wytwarzania energii z OZE (energetyka słoneczna) – 39,78 kW (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy – 0 kW),
  • roczna produkcja energii elektrycznej z OZE (energetyka słoneczna) – 33813,00 kWh (stan obecny w przedsiębiorstwie wnioskodawcy – 0 kWh),
  • poprawa kondycji finansowej Spółki

Projekt z UE - Pasek